Biciklistički klub Durmitor zvanično je registrovan 2023. pa je trenutno najmlađi sportski subjekat u Opštini Žabljak, ali i klub čiji članovi imaju dugu tradiciju organizovanja takmičenja i drugih javnih manifestacija. Klub je osnovan sa ciljem razvoja i popularizacije planinskog biciklizma na teritoriji opštine Žabljak.Takođe, Klub okuplja takmičare u segmentima planinskog biciklizma koji bi se mogli svrstati pod ekstremne, kao što su downhill (spust) i enduro. 

Dostupne fotografije:

https://drive.google.com/drive/folders/1_aN8S2rFkJdgA-GvlOVQm4FR9GOb-iOE

https://drive.google.com/drive/folders/1pCEQlPVDVyi67E-_cSrOkiArkkMbtJf-?usp=share_link