U skladu sa novim Zakonom o sportu („Službeni list Crne Gore“, broj 44/18) biciklistički klub „Lovćen“ je dobio rješenje o upisu u registar sportskih organizacija 2019, s ciljem da osnaži biciklizam u Cetinju. Cijenimo da Cetinje i okolina Cetinja sa svojim stazama može da ponudi odlične prilike za bicikliste. Biciklistički klub „Lovćen“ je voljan da učlani sve zainteresovane potencijalne bicikliste koji bi se takmičili i ostvarivali rezultate.

Logo kluba