Parabiciklistički klub “Flash” je osnovan 2013. godine u Nikšicu, u cilju proširenja porodice para sportova (sportivi za osobe sa invaliditetom) u Crnoj Gori. Članovi parabiciklističkog kluba “Flash” su od svog osnivanja do danas učestvovali na brojnim UCI-jevim takmičenjima širom Evrope, uključujući i Svijetsko prvenstvo 2015 .godine koje je održano u Švajcarskoj. Cilj parabiciklističkog kluba “Flash” je da privuče što više osoba sa invaliditetom da se uključe u ovaj veoma interesantan sport, i pokuša da po prvi put predstavi Crnu Goru na Paraolimpijskim igrama u ovome sportu. Moramo naglasiti da je Parabiciklizam sport koji je dostupan za sve vrste invaliditeta, zbog toga što se dijeli na više kategorija, tako da se sve osobe bez obzira na vrstu i stepen invaliditeta mogu baviti ovim sportom.