Biciklistički savez Crne Gore je dobio rješenje Ministarstva sporta i mladih 8. aprila 2019, o upisu u registar sportskih organizacija kao nacionalni sportski savez.

Logo biciklistickog saveza
Logo saveza

Biciklistički savez Crne Gore ima uspostavljene Upravni odbor i Skupštinu.

Ciljevi i zadaci Biciklističkog saveza Crne Gore su: upis članova i vođenje evidencije o članovima, obavljanje sportske djelatnosti koja obuhvata obučavanje, treninge, takmičenja kao i promovisanje zdravih stilova života kod djece i omladine u cilju unapređivanja i razvoja njihovih psihofizičkih sposobnosti, sportskih znanja i umijeća.

Sportske aktivnosti koje Savez ima u svojoj nadležnosti su planiranje i vođenje sportskih aktivnosti, obučavanje za bavljenje sportskim aktivnostima, organizovanje i sprovođenje sportskih priprema odnosno treninga, organizovanje i vođenje sportskih priredbi, stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i informisanje u oblasti sporta, utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportista i doping kontrola, sportsko suđenje i kontrola sportskih takmičenja, izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija, upravljanje i održavanje sportskih objekata kao i organizovanje i sprovođenje sportske rekreacije.