Po prvi put se ove godine održava Drumska liga Crne Gore.

Prvo kolo – Nikšić, Kapino polje, 20. maj 2023.

Drugo kolo – Podgorica, Kompleks Pantaža, 27. maj 2023.

Treće kolo – Podgorica, aerodrom Špiro Mugoša, 3.jun 2023.