Propozicije za državno prvenstvo Crne Gore 2020

ORGANIZATORI:

        Biciklistički klub “Džada” – Podgorica                              

        Biciklistički savez Crne Gore                           


DRUMSKO PRVENSTVO

CRNE GORE 2020

DRUMSKO PRVENSTVO – BK “DŽADA” 2020

22. avgust 2020. godine (subota), 11:00 sati – pojedinačni hronometar

23. avgust 2020. godine (nedjelja), 11:00 sati – drumska trka

P R O P O Z I C I J E

DRUMSKO PRVENSTVO CRNE GORE 2020 I DRUMSKO PRVENSTVO BK “DŽADA” 2020

Drumsko prvenstvo Crne Gore i Drumsko prvenstvo Biciklističkog kluba “Džada” – Podgorica za 2020. godinu organizuje se u skladu sa pravilima Biciklističkog saveza Crne Gore i ovim Propozicijama 22. i 23. avgusta (subota i nedjelja) 2020. godine, od strane Biciklističkog kluba “Džada” iz Podgorice i Biciklističkog saveza Crne Gore, posebno u pojedinačnoj hronometarskoj vožnji (22. avgust 2020. godine) i posebno u drumskoj vožnji (23. avgust 2020. godine).

Biciklistički klub “Džada”

Gavra Vukovića bb, 81000, Podgorica – Crna Gora

Biciklistički savez Crne Gore

Gavra Vukovića bb, 81000, Podgorica – Crna Gora

Direktor trke:

Ratko Rakić, mobilni telefon: + 382 69 016 007


Kategorije takmičara: Seniori (Elite, M & W), Mlađi seniori (Under-23, M & W), Juniori (Under-19, M & W), Kadeti (Under-17, M & W), Mlađi kadeti (Under-15, M & W), Pioniri (Under-13, M & W), Mastersi (Masters 30+, M & W).

Pravo nastupa: Na Trci pravo nastupa imaju licencirani i nelicencirani takmičari koji se nalaze na spisku članova kluba, dostavljenog Biciklističkom savezu Crne Gore.

Program za 22. avgust (subota) 2020. godine (pojedinačni hronometar) na mjestu starta Trke:

Benzinska pumpa “Senca Petrol”, Danilovgrad, Crna Gora

 1. 09.00 – 10.00 registracija takmičara i podjela brojeva na mjestu starta Trke
 2. 10.00 – 10.30 sastanak sudija, vođa ekipa i takmičara na mjestu starta Trke
 3. 10.30 – 10.50 potpisivanje Startne liste na mjestu starta Trke
 4. 10.50 – 11.00 ceremonija svečanog otvaranja Trke
 5. 11.00 – START Trke
 6. 12.30 – PROGLAŠENJE pobjednika Trke (Hidroelektrana Glava Zete)

Program za 23. avgust (nedjelja) 2020. godine (drumska trka) na mjestu starta Trke:

Benzinska pumpa “Senca Petrol”, Danilovgrad, Crna Gora

 1. 09.00 – 10.00 registracija takmičara i podjela brojeva na mjestu starta Trke (takmičari koji su nastupili na pojedinačnom hronometru, zadržavaju isti startni broj za drumsku trku)
 2. 10.00 – 10.30 sastanak sudija, vođa ekipa i takmičara na mjestu starta Trke
 3. 10.30 – 10.50 potpisivanje Startne liste na mjestu starta Trke
 4. 10.50 – 11.00 ceremonija svečanog otvaranja Trke
 5. 11.00 – START Trke
 6. 14.30 – PROGLAŠENJE pobjednika Trke (Trg 9. decembar, Danilovgrad)

Prijave za učešće:

Slati na e-mail adresu[email protected], najkasnije do 24:00 sata 21. avgusta (petak) 2020. godine. Prijave na dan trke, na mjestu starta Trke, prihvataju se najkasnije 60 minuta prije starta Trke.

Trka se vozi po važećim saobraćajnim propisima i ovim Propozicijama

Trka se vozi u uslovima saobraćaja, uz pratnju organizatora i saobraćajne policije. Takmičari su dužni da nose zaštitne kacige, tokom cjelokupnog trajanja Trke, takođe i tokom zagrijavanja. Svaki prekršaj saobraćajnih propisa biće kažnjen od strane sudija, isključenjem iz Trke. Radio veza između takmičara, kao i takmičara i prateće ekipe, nije dozvoljena.

 
Trka se vozi bez neutralne tehničke podrške

Defekti i kvarovi se otklanjaju isključivo van kolovoza, uz desnu ivicu puta. Pružanje pomoći između takmičara dozvoljeno je samo u smislu otklanjanja kvara na biciklu.

Takmičari su dužni da potpišu Startnu listu, najkasnije 10 minuta prije starta Trke

Potpisivanjem Startne liste, takmičari potvrđuju da su upoznati sa sadržajem ovih Propozicija i da učestvuju na Trci na ličnu odgovornost. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne nezgode pričinjene od samih učesnika ili trećih lica. 

Trasa trke:

Start trke za 22. avgust: “Senca Petrol”, Danilovgrad, Crna Gora

Pojedinačni hronometar: “Senca Petrol” – Slap Zete – Glava Zete – Hidrocentrala Glava Zete = 16,4 km (Elite, Under-23, Under-19)

Pojedinačni hronometar: “Senca Petrol” Hidrocentrala Slap Zete = 6,1 km (Under-17, Masters)

Pojedinačni hronometar: “Senca Petrol” Studenci = 2,3 km (Under-15, Under-13)

Start trke za 23. avgust: “Senca Petrol”, Danilovgrad, Crna Gora

Drumska trka: “Senca Petrol” – Slap Zete – Glava Zete – Bogetići – Danilovgrad (2 kruga) =88,3 km (Elite, Under-23, Under-19)

Drumska trka: “Senca Petrol” – Slap Zete – Glava Zete – Bogetići – Danilovgrad (1 krug) = 43,8 km (Under-17, Masters)

Drumska trka: “Senca Petrol” – Slap Zete – Glava Zete – Hidrocentrala Glava Zete = 16,4 km (Under-15, Under-13)

Obaveze takmičara:

 1. da nose tokom cijele trke brojeve koje dodjeljuje organizator i koji ne smiju biti presavijeni, niti razrezani;
 2. takmičari moraju lično potpisati startnu listu, pod uslovom da im se ne dozvoli učešće na startu Trke;
 3. da poštuju saobraćajne propise;
 4. timovi se podsjećaju da je korišćenje bilo kakvog oblika radio komunikacije između vozača i ličnog timskog vozila ili timskog vođstva zabranjeno tokom trke.

Trasa neće biti označena znakovima i oznakama trase.

Organizacija:

Organizator Trke snosi troškove organizacije, sudija i nagrada za sve učesnike Trke, dok ostali troškovi padaju na teret samih učesnika Trke. Takođe, organizator obezbjeđuje medicinsku pomoć.

Izmjene ili dopune Propozicija:

Eventualne izmjene ili dopune Propozicija, organizator će objaviti jedan sat prije starta Trke. Trka se vozi po svim vremenskim uslovima.

Itinerer staze – pojedinačni hronometar (prvi takmičar na startu):

Profil staze – pojedinačni hronometar:

Skica staze – pojedinačni hronometar:

Itinerer staze – drumska trka:

Profil staze – drumska trka:

Skica staze – drumska trka:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *