Propozicije za trku “Tri pazara 2020”, nedelja 12. jul 2020. godine

Informišemo Vas da će se 12.jula 2020. godine održati šesta biciklistička trka “Tri pazara”. Kategorije takmičara koji mogu učestvovati su seniori, mlađi seniori, juniori, kadeti, mlađi kadeti i mastersi. Na trci pravo nastupa imaju licencirani i nelicencirani takmičari. Trasa trke je Šušanj (Bar) – Virpazar. 

ORGANIZATORI TRKE:

  Biciklistički klub “Džada” – Podgorica                                 

Biciklistički klub “Lovćen” – Cetinje


VI DRUMSKA BICIKLISTIČKA TRKA

“TRI PAZARA 2020”

12. jul 2020. godine (nedjelja), 11:00 sati

POKROVITELJI TRKE:

Biciklistički savez Crne Gore                 

Skupština Opštine Bar

P R O P O Z I C I J E

VI DRUMSKA BICIKLISTIČKA TRKA “TRI PAZARA 2020”

Šesta Biciklistička trka “Tri pazara 2020” organizuje se u skladu sa pravilima Biciklističkog saveza Crne Gore i ovim Propozicijama 12. jula (nedjelja) 2020. godine, od strane Biciklističkog kluba “Džada” iz Podgorice i Biciklističkog kluba “Lovćen” sa Cetinja.

Biciklistički klub “Džada”

Gavra Vukovića bb, 81000, Podgorica – Crna Gora

Biciklistički klub “Lovćen”

Crna Greda 11, 81250, Cetinje – Crna Gora

Direktor trke:

Ratko Rakić, mobilni telefon: + 382 69 016 007


Kategorije takmičara: Seniori (Elite), Mlađi seniori (Under-23), Juniori (Juniors), Kadeti (Cadets), Mlađi kadeti (Younger Cadets), Mastersi (Masters) (Na Trci pravo nastupa imaju licencirani i nelicencirani takmičari.)

Kotizacija:

10,00 eura po takmičaru, najkasnije 60 minuta prije starta Trke. Kotizacija se uplaćuje na sljedeći žiro račun: primalac – Biciklistički klub “Džada” – Podgorica, broj žiro računa: 540 – 7615 – 95 kod Erste banke, navesti ime i prezime i JMBG, opis plaćanja – Kotizacija za biciklističku trku “Tri pazara 2020”. Priznanicu o plaćenoj kotizaciji poslati na e-mail adresu [email protected] ili predati na mjestu starta na dan Trke. Kotizaciju je moguće platiti i prije starta Trke.

Program za 12. jul (nedjelja) 2020. godine na mjestu starta Trke:

Glavni trg Bar (centar) – Robna kuća “Izbor”, Bar, Crna Gora

  1. 08.00 – 10.00 registracija takmičara i podjela brojeva na mjestu starta Trke
  2. 10.00 – 10.30 sastanak sudija, vođa ekipa i takmičara na mjestu starta Trke
  3. 10.30 – 10.50 potpisivanje Startne liste na mjestu starta Trke
  4. 10.50 – 11.00 ceremonija svečanog otvaranja Trke
  5. 11.00 – START Trke
  6. 13.00 – PROGLAŠENJE pobjednika Trke (Virpazar)

Prijave za učešće:

Slati na e-mail adresu[email protected], najkasnije do 24:00 sata 11. jula (subota) 2020. godine. Prijave na dan trke, na mjestu starta Trke, prihvataju se najkasnije 60 minuta prije starta Trke.

Trka se vozi po važećim saobraćajnim propisima i ovim Propozicijama

Trka se vozi u uslovima saobraćaja, uz pratnju organizatora i saobraćajne policije. Takmičari su dužni da nose zaštitne kacige, tokom cjelokupnog trajanja Trke, takođe i tokom zagrijavanja. Svaki prekršaj saobraćajnih propisa biće kažnjen od strane sudija, isključenjem iz Trke. Radio veza između takmičara, kao i takmičara i prateće ekipe, nije dozvoljena.

 
Trka se vozi bez neutralne tehničke podrške

Defekti i kvarovi se otklanjaju isključivo van kolovoza, uz desnu ivicu puta. Pružanje pomoći između takmičara dozvoljeno je samo u smislu otklanjanja kvara na biciklu.

Takmičari su dužni da potpišu Startnu listu, najkasnije 10 minuta prije starta Trke

Potpisivanjem Startne liste, takmičari potvrđuju da su upoznati sa sadržajem ovih Propozicija i da učestvuju na Trci na vlastitu odgovornost. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne nezgode pričinjene od samih učesnika ili trećih lica. 

Trasa trke:

Ceremonijalni start: Glavni trg Bar (centar) – Šušanj (kružni tok) = 1,00 km.

Stvarni start: Šušanj (kružni tok) – Sutomore – Petrovac – Paštrovačka Gora – Virpazar = 44,0 km.

Obaveze takmičara:

  1. da nose tokom cijele trke brojeve koje dodjeljuje organizator i koji ne smiju biti presavijeni, niti razrezani;
  2. takmičari moraju lično potpisati startnu listu, pod prijetnjom da im se ne dozvoli učešće na startu Trke;
  3. da poštuju saobraćajne propise zemlje domaćina;
  4. timovi se podsjećaju da je korišćenje bilo kakvog oblika radio komunikacije između vozača i vlastitog timskog vozila ili timskog vođstva zabranjeno tokom trke.

Trasa neće biti označena znakovima i oznakama trase.

Novčane nagrade u eurima:

  Euro
1. mjesto 100
2. mjesto 70
3. mjesto 60
4. mjesto 40
5. mjesto 30
Ukupno 300

NAPOMENA: Osvajači nagrada dužni su da prisustvuju ceremoniji proglašenja pobjednika, kao i da lično preuzmu osvojene nagrade od službenog lica Trke. U suprotnom, gube pravo na nagradu.

Organizacija:

Organizator Trke snosi troškove organizacije, sudija i nagrada za sve učesnike Trke, dok ostali troškovi padaju na teret samih učesnika Trke. Takođe, organizator obezbjeđuje medicinsku pomoć.

Izmjene ili dopune Propozicija:

Eventualne izmjene ili dopune Propozicija, organizator će objaviti jedan sat prije starta Trke. Trka se vozi po svim vremenskim uslovima.

Itinerer staze:

Rastojanje Od starta Do cilja Mjesto Smjer 30km/h 35km/h 40km/h
0.0km 0.0km 1.0km Ceremonijalni start: Glavni trg Bar (centar)   11:00 11:00 11:00
1.0km 1.0km 0.0km Kružni tok (Šušanj) 11:02 11:02 11:02
0.0km 0.0km 44.0km START: Šušanj (Kružni tok)   11:02 11:02 11:02
0.5km 0.5km 43.5km Šušanj (Kružni tok II), mi pravo   11:03 11:03 11:02
2,7km 3,2km 40,8km Ratac (raskrsnica), mi pravo   11:07 11:06 11:05
3,0km 6,2km 37,8km Sutomore (centar), mi pravo 11:12 11:11 11:09
1,8km 8,0km 36,0km Raskrsnica – tunel Sozina, mi pravo   11:16 11:14 11:12
1,0km 9,0km 35,0km Tunel – Đurmani   11:18 11:16 11:14
1,3km 10,3km 33,7km Mišići (centar), mi pravo (početak uspona)   11:21 11:18 11:15
1,5km 11,8km 32,2km Kufin (početak spusta) 11:24 11:21 11:18
3,4km 15,2km 28,8km Buljarica (kraj spusta)   11:30 11:27 11:23
1,7km 16,9km 27,1km Buljarica (centar), mi pravo   11:34 11:30 11:26
0,9km 17,8km 26,2km Tunel – Lučice (početak uspona)   11:36 11:32 11:27
1,4km 19,2km 24,8km Petrovac (raskrsnica), mi desno 11:38 11:34 11:29
7,8km 27,0km 17,0km Paštrovačka Gora (kraj uspona) 11:54 11:48 11:42
3,2km 30,2km 13,8km Paštrovačka Gora (početak spusta)   12:01 11:53 11:45
3,3km 33,5km 10,5km Vijadukt – Vidikovac   12:07 11:59 11:50
3,1km 36,6km 7,4km Brčeli (raskrsnica), mi pravo   12:13 12:03 11:53
3,6km 40,2km 3,8km Sotonići, mi pravo 12:20 12:11 12:01
2,4km 42,6km 1,4km Raskrsnica – tunel Sozina, mi pravo   12:25 12:15 12:04
1.4km 44.0km 0.0km CILJ: Virpazar   12:28 12:17 12:06

Profil Trke

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *