Propozicije za Grand Prix Tri pazara Lovćen 2021

ORGANIZATOR TRKE: Biciklistički klub “Lovćen” – Cetinje                                                  

POKROVITELJI TRKE:

PROPOZICIJE za “GRAND PRIX TRI PAZARA LOVĆEN 2021”

17. – 18. septembar 2021. godine

SEDMA DRUMSKA BICIKLISTIČKA TRKA “GRAND PRIX TRI PAZARA LOVĆEN 2021”

Sedma Biciklistička trka “Grand prix Tri pazara Lovćen 2021” organizuje se u skladu sa pravilima Biciklističkog saveza Crne Gore i ovim Propozicijama 17. i 18. septembra 2021. godine, od strane BK Lovćen.

Biciklistički klub “Lovćen”

Crna Greda 11, 81250, Cetinje – Crna Gora

Direktor trke: Peđa Vujović – Šaraf


Kategorije takmičara: Seniori (Elite), Mlađi seniori (Under-23), Juniori (Juniors), Kadeti (Cadets), Mlađi kadeti (Younger Cadets), Mastersi (Masters), Grand mastersi 40+ godina. Na Trci pravo nastupa imaju licencirani i nelicencirani takmičari.

Kotizacija:

10,00 eura po takmičaru (Elite, Under-23, Masters), najkasnije 60 minuta prije starta Trke. Kotizacija se uplaćuje na sljedeći žiro račun: primalac – Biciklistički klub “Lovćen” – Cetinje, broj žiro računa: 565 – 5324 – 23 kod Lovćen banke, navesti ime i prezime i JMBG, opis plaćanja – Kotizacija za biciklističku trku “Tri pazara 2021”. Priznanicu o plaćenoj kotizaciji poslati na e-mail adresu [email protected] ili predati na mjestu starta na dan Trke. Kotizaciju je moguće platiti i prije starta Trke.

Program:

17. septembar 2021. godine, Lovćen, Dolovi, Crna Gora

Biciklistička turistička MTB trka, početak – 15:00h.

Dužina: 22,50 km (3 kruga x 7,50 km), turističko promotivna trka.
Sponzori: NP Lovćen, Kutjevo Crna Gora, AD Plantaže i Prijestonica Cetinje
Kategorije: Elite i Masters 30+.

18. septembar 2021. godine, Cetinje, Balšića Pazar, Crna Gora

  1. 08.00 – 10.00 registracija takmičara i podjela brojeva na mjestu starta Trke
  2. 10.00 – 10.30 sastanak sudija, vođa ekipa i takmičara na mjestu starta Trke
  3. 10.30 – 10.50 potpisivanje Startne liste na mjestu starta Trke
  4. 10.50 – 11.00 ceremonija svečanog otvaranja Trke
  5. 11.00 – START Trke
  6. 13.00 – PROGLAŠENJE pobjednika Trke (Ivanova Korita)

Prijave za učešće:

Slati na e-mail adresu [email protected], najkasnije do 24:00 sata 17. septembra 2021. godine. Prijave na dan trke, na mjestu starta Trke, prihvataju se najkasnije 60 minuta prije starta Trke.

Trka se vozi po važećim saobraćajnim propisima i ovim Propozicijama.
Trka se vozi u uslovima saobraćaja, uz pratnju organizatora i saobraćajne policije. Takmičari su dužni da nose zaštitne kacige, tokom cjelokupnog trajanja Trke, takođe i tokom zagrijavanja. Svaki prekršaj saobraćajnih propisa biće kažnjen od strane sudija, isključenjem iz Trke. Radio veza između takmičara, kao i takmičara i prateće ekipe, nije dozvoljena.


Trka se vozi bez neutralne tehničke podrške
.
Defekti i kvarovi se otklanjaju isključivo van kolovoza, uz desnu ivicu puta. Pružanje pomoći između takmičara dozvoljeno je samo u smislu otklanjanja kvara na biciklu.

Takmičari su dužni da potpišu Startnu listu, najkasnije 10 minuta prije starta Trke.
Potpisivanjem Startne liste, takmičari potvrđuju da su upoznati sa sadržajem ovih Propozicija i da učestvuju na Trci na ličnu odgovornost. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne nezgode pričinjene od samih učesnika ili trećih lica. 

Trasa trke:

Ceremonijalni start: Balšića Pazar, Bulevar Crnogorskih junaka, Lovćenska, Ivanova Korita, Krstac, Njeguši, Čekanje, Bajice, Lovćenska, Ivanova Korita, MAUZOLEJ – KAPA

Elite, Under-23 kategorije – Start: Balšića Pazar – Cilj: Kapa , Lovćen. Dužina staze 64,00 km.

Masters 30+, Grand Masters 40+ kategorije – Start: Balšića Pazar – Cilj: Njegošev mauzolej, Lovćen. Dužina staze: 17,00 km.

Juniors kategorija – Start: Balšića Pazar – Cilj: Bjeloša. Dužina staze: 6,00 km.

Obaveze takmičara:

  1. Da nose tokom cijele trke brojeve koje dodjeljuje organizator i koji ne smiju biti presavijeni, niti razrezani;
  2. Takmičari moraju lično potpisati startnu listu, u suprotnom, neće moći da startuju Trku;
  3. Da poštuju saobraćajne propise zemlje domaćina;
  4. Timovi se podsjećaju da je korišćenje bilo kakvog oblika radio komunikacije između vozača i vlastitog timskog vozila ili timskog vođstva zabranjeno tokom trke.

Trasa neće biti označena znakovima i oznakama trase.

Novčane nagrade u eurima:

 Euro
1. mjesto300 + dodatni bonus za rekord staze
2. mjesto150
3. mjesto100
4. mjesto60
5. mjesto40
Ukupno650

Uz novčane nagrade i nagrede sponzora.

NAPOMENA: Osvajači nagrada dužni su da prisustvuju ceremoniji proglašenja pobjednika, kao i da lično preuzmu osvojene nagrade od službenog lica Trke. U suprotnom, gube pravo na nagradu.

Organizacija:
Organizator Trke snosi troškove organizacije, sudija i nagrada za sve učesnike Trke, dok ostali troškovi padaju na teret samih učesnika Trke. Takođe, organizator obezbjeđuje medicinsku pomoć.

Izmjene ili dopune Propozicija:
Eventualne izmjene ili dopune Propozicija, organizator će objaviti jedan sat prije starta Trke. Trka se vozi po svim vremenskim uslovima.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *